Naudojimosi taisyklės

Taisyklės

1.1. Taisyklės galioja visiems paslaugos teikėjo melaminas.lt ir klientų santykiams spręsti.
1.2. Papildomai šalių santykius reguliuoja Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai, paslaugos teikėjo kainoraštis, moralės ir etikos normos.
1.3. Paslaugos teikėjas turi teisę vienašališkai keisti naudojimosi sąlygas ir paslaugų įkainius.
1.4. melaminas.lt turi teisę klientui siųsti komercinius ir kitus melaminas.lt pasiūlymus.

Paslaugos teikėjas

2.1. Paslaugos teikėjas klientams teikia automobilinių magnetolų atkodavimo paslaugas šiame portale.
2.2. Paslaugos teikėjas neatsako už kitų internetinių svetainių, kurias klientas gali pasiekti per paslaugos teikėjo portale esančias nuorodas, turinį.
2.3. Paslaugos teikėjas nėra atsakingas už klientų pateiktų komentarų ir kitos klientų įvestos informacijos atitikimą teisės aktų reikalavimams, teisingumą ir savalaikiškumą.

Kliento įsipareigojimai

3.1. Klientas įsipareigoja:
a) nesinaudoti svetaine neteisėtai įsigytos automobilinės įrangos atkodavimui;
b) nesinaudoti kitų žmonių asmenine informacija;
c) nurodyti tik tikslią informaciją;
d) informuoti paslaugos teikėją apie pakitusius kliento kontaktus ir pan.
3.2. Kliento pateikti duomenys turi būti:
a) Teisingi;
b) Neprieštaraujantys galiojantiems teisės aktams;
c) Neprieštaraujantys etikos ir moralės normoms;

Paslaugos teikėjo teisės ir pareigos

4.1. Paslaugos teikėjas turi teisę savo nuožiūra apriboti ar panaikinti kliento teises melaminas.lt svetainėje, jei:
a) Klientas nevykdo naudojimosi sąlygose numatytų įsipareigojimų;
b) Klientas pateikia klaidingus duomenis;
4.2. Paslaugos teikėjas neperduoda ar kitu būdu neperleidžia tretiesiems asmenims kliento aptarnavimo metu įvestų duomenų.
4.3. Paslaugos teikėjas turi teisę siųsti informacinio pobūdžio pranešimus, o klientai turi teisę jų atsisakyti.

Kitos nuostatos

5.1. Ginčai, kylantys tarp kliento ir paslaugos teikėjo, dėl svetainės naudojimo sprendžiami derybų būdu, nepavykus susitarti sprendžiami teisme.